First Mortgage Company ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵՔ ՕՆԼԱՅՆ

թարմացված է առ: 02.12.2016

-

Հիփոթեքային վարկ



 • հիփոթեքային վարկ Հիփոթեքային վարկ երի պայմանները`

  1.1. վարկի նպատակը` անշարժ գույք ձեռք բերում, վերանորոգում, այլ հիփոթեքային վարկ երի վերաֆինանսավորում,
  1.2. վարկի գումարը` սկսած 1000000 /մեկ միլիոն/ ՀՀ դրամից կամ 3000 /երեք հազար/ ԱՄՆ դոլարից, սակայն ոչ ավել քան անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 75%-ը,
  1.3. հիփոթեքային վարկ ի ժամկետը` ձեռք բերելու և վերաֆինանսավորելու դեպքում մինչև 20 տարի ժամկետով, իսկ վերանորոգելու դեպքում մինչև 15 տարի ժամկետով,(փոփխ. 26.01.2016թ. Խորհրդի թիվ 01Լ որոշմամբ )
  1.4. վարկի տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11%-ից,
  1.5. հիփոթեքային վարկ ի ապահովումը` անշարժ գույքի գրավ,
  1.6. հաճախորդ(ներ)ի բավարար եկամտի առկայություն, այն է`
  հաճախորդ(ներ)ի կողմից տրամադրվող վարկի և նրա (նրանց) այլ ֆինանսական պարտավորությունների ամսական մարումների հանրագումարը չպետք է գերազանցի նրա (նրանց) ամսական զուտ եկամտի (ընդհանուր պարտավորություններ/եկամուտ - ԸՊԵ գործակից) – 55%-ը:

Օնլայն վարկի վճարման ֆորմա

string(24) "/mortgage_loan_prog.html" string(32) "2860a87924b620d230bce49379d0b431"